Valitse sivu

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitajat työskentelevät omassa kodissaan. Perhepäivähoito on kodinomaista pienessä ryhmässä toteutuvaa päivähoitoa. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan lapsen ikä- ja kehitystaso. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) ja täytetään lapsen omaa ”kasvun kansiota”. Ennen hoidon aloitusta tehdään yhdessä vanhempien kanssa hoitosuunnitelma, jossa sovitaan lapsen hoitoon liittyvistä käytännön asioista.

Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty elokuun 2015 alusta Heporannan päiväkodin Varsojen ryhmässä. Varahoitoa tarjotaan silloin, kun lapsen oma perhepäivähoitaja on koulutuksessa, lomalla tai sairaana. Kaikki perhepäivähoidon lapset täyttävät esitietolomakkeen varahoitoa varten. Varahoitopaikan voi varata joko perhepäivähoitaja tai lapsen vanhemmat soittamalla suoraan Varsojen ryhmään puh: 050 4418 098.