Valitse sivu

Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Ypäjän sivistyslautakunta on kokouksessaan 12.4.2021 on päättänyt, että Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen varhaiskasvatuksen uudet indeksitarkastetut maksuperusteet. Muita muutoksia päivähoitomaksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty.

Asiakasmaksujen perusteet löydät täältä.

 

LOMAKKEITA:

Tuloselvityskaavake

Yrittäjän tuloselvityskaavake

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtajan sijainen:
Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Anne-Mari Paloposki
puh: 044 4352015
anne-mari.paloposki@ypaja.fi


Päivähoitotoimisto

Perttulantie 24
32100 Ypäjä