Valitse sivu

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus Ypäjällä

 

Varhaiskasvatus käsittää Ypäjän kunnassa päivähoitopalvelut (perhepäivähoito ja päiväkoti),  esiopetuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen toimintoja.
Hallinnollisesti varhaiskasvatuspalvelut ovat osa kunnan sivistystoimea.

Varhaiskasvatukseen (Heporannan päiväkoti ja perhepäivähoitopaikat) voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikkaa koskeva hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen päivähoidon tarvetta (Asetus lasten päivähoidosta 1973/239). Varhaiskasvatushakemuksen (pdf-tiedosto) löydät täältä.

Jos perhe ei ota vastaan lapselle myönnettyä hoitopaikkaa, paikka tulee kirjallisesti irtisanoa. Uutta hoitopaikkaa tulee hakea uudelleen. Neljän kuukauden järjestämisaika alkaa uuden hakemuksen jättämisestä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen on helmi-maaliskuussa. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta julkaistaan sekä Ypäjäläisessä että kunnan nettisivuilla.

Avoin varhaiskasvatus on tauolla toimintakauden 2021-2022 ajan sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti (SIVLA 20.9.2021 60 §).

Tiedustelut:

varhaiskasvatus-sivistysjohtaja
Sini Lilja
puh. 050574 7744
sini.lilja@ypaja.fi

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Anne-Mari Paloposki
puh. 044 4352 015
anne-mari.paloposki@ypaja.fi

Heporannan päiväkoti
Perttulantie 22
32100 Ypäjä