Valitse sivu

Varhaiskasvatus ja esiopetus

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

Varhaiskasvatus käsittää Ypäjän kunnassa päivähoitopalvelut (perhepäivähoito sekä päiväkoti),  esiopetuksen, leikkikenttätoiminnan, koululaisten iltapäiväkerhon sekä avoimen päiväkodin toiminnan. Varhaiskasvatuspalvelut kuuluvat kunnan sivistystoimeen. Kunnan verkkosivuilta löytyy vuoden 2016 alusta ajantasaista tietoa varhaiskasvatuspalveluista.

Päivähoitoon (päiväkoti/perhepäivähoito) voi  hakea ympäri vuoden. Päivähoitopaikkaa koskeva hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen päivähoidon tarvetta (Asetus lasten päivähoidosta 1973/239). Päivähoitohakemuksen (pdf-tiedosto) löydät täältä.

Jos perhe ei ota vastaan lapselle myönnettyä hoitopaikkaa, paikka tulee kirjallisesti irtisanoa. Uutta hoitopaikkaa tulee hakea uudelleen. Neljän kuukauden järjestämisaika alkaa uuden hakemuksen jättämisestä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen on helmikuussa. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta julkaistaan sekä Ypäjäläisessä että kunnan nettisivuilla.

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan huhtikuussa. Hakemuksen (pdf-tiedosto) löydät täältä. Hakemuksia voi noutaa myös päivähoitotoimistosta. Varhaiskasvatussuunnitelma on saatavilla päivähoitotoimistosta ja Heporannan päiväkodilta.

Leikkikenttätoimintaan ei tarvitse ilmoittautua. Siitä tarkempaa tietoa tulee keväällä sekä Ypäjäläiseen että kunnan verkkosivuille.

Avoin päiväkotitoiminta on kaikille avointa kerhotoimintaa, joka ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Kunnan verkkosivuilta sekä Ypäjäläisestä on nähtävissä kuukauden tiedote.Tiedustelut:

Varhaiskasvatusjohtaja
Minna Nouko
puh: 050 574 7744
minna.nouko[at]ypaja.fi

Päivähoitotoimisto
Perttulantie 24
32100 Ypäjä