Valitse sivu

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisille ohjausta ja neuvontaa

 

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella

1.7.-31.12.2018

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Palveluiden piiriin tulleiden eskimääräiset odotusajat

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut  29  pv

Tarpeen mukainen kotihoito  alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Kiireellinen kotihoito on järjestetty välittömästi tarpeen niin vaatiessa.

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija (t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun  päätökset on tehty alle 14 pv kuluessa hakemuksesta