Valitse sivu

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisille ohjausta ja neuvontaa

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia julkaisemaan
vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö
voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

 

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella

1.7.-31.12.2021

Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset odotusajat

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut

Forssa

Kotona odottaneet 19 pv

Laitospaikalla odottaneet 24 pv

Humppila

Kotona odottaneet 0 pv

Laitospaikalla odottaneet 0 pv

Jokioinen

Kotona odottaneet 45 pv

Laitospaikalla odottaneet 55 pv

Tammela

Kotona odottaneet 30 pv

Laitospaikalla odottaneet 21 pv

Ypäjä

Kotona odottaneet 29 pv

Laitospaikalla odottaneet 90 pv

 

Tarpeen mukainen kotihoito on järjestetty alle 7 pv:ssä

Kotihoidon tukipalvelut on järjestetty alle 7 pv:ssä

Palvelutarpeen arviointi on tehty alle 7 päivässä palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija (t) täyttävät myöntämiskriteerit.