Valitse sivu

Esiopetus

ESIOPETUS Esiopetuksesta vastaa kunnassamme sivistyslautakunta. Esiopetuksesta tuli velvoittavaa 1.8.2015 alkaen. Lain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Laki noudattaa samaa ajatusta kuin oppivelvollisuuden suorittaminen eli osallistuminen esiopetukseen ei ole pakollista, vaan vanhemmat voivat myös itse järjestää lapsen opetuksen ja kasvatuksen niin, että esiopetukselle opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2010 ja 2014) asetetut tavoitteet saavutetaan. Huoltaja vastaa lapsen osallistumisesta muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia lukuvuoden aikana ja opetus toteutetaan viitenä päivänä viikossa. Opetus- ja loma-ajat vastaavat koulujen työjärjestystä. Esiopetusta annetaan Heporannan päiväkodin ylätalossa (Perttulantie 24).  Esioppilailla on mahdollisuus saada esiopetuksen lisäksi tarvitsemansa päivähoito Heporannan päiväkodilla. Elokuussa koulunsa aloittavien lasten päivähoito-oikeus päättyy 31.7. Esiopetuksella on eri lukuvuosina erilaisia painotusalueita, jotka vahvistetaan esiopetuksen toimintasuunnitelmassa.
Tiedustelut: Varhaiskasvatusjohtaja
Minna Nouko p. 050 574 7744
minna.nouko[at]ypaja.fi