Valitse sivu

Erityisliikunta

Erityisliikuntaryhmät toteutetaan yhteistyössä Forssan liikuntapalveluiden kanssa.

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn rajoittumisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista.

Lisätietoja: puh. 03- 41415646 / Sirpa Polo