Valitse sivu

Maksut ja korvaukset

Kirjastokortti

Ensimmäinen maksuton
Seuraavat 2 € / kpl

Varaukset

Louna-kirjastoista maksuton

Noutamatta jäänyt varaus 2 €/kpl

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksuja peritään, jos aineisto palautetaan eräpäivän jälkeen.

Maksu lasketaan jokaista myöhässä olevaa yksikköä kohti ja se kasvaa
myöhässäoloajan mukaan. Jokaisesta myöhästymismuistutuksesta
peritään lisäksi 2 €:n ilmoitusmaksu.

Eli jos aineisto palautetaan kirjastoon
viikko eräpäivän jälkeen (1. muistutus)
0,50 € / laina + ilmoitusmaksu 2 €
tai 3 viikkoa eräpäivän jälkeen (2. muistutus)
1,00 € / laina + ilmoitusmaksut 4 €
tai 5 viikkoa eräpäivän jälkeen (3. muistutus)
1,50 € / laina + ilmoitusmaksut 6 €.

HUOM! Jos aineistoon kohdistuu varaus, myöhästymismaksua peritään
heti eräpäivää seuraavana päivänä.

Lasku
Jos myöhässä olevaa aineistoa ei ole myöhästymismuistutuksista huolimatta
palautettu, siitä lähetetään lasku 7 viikkoa eräpäivästä. Laskuun lisätään
kertyneet ilmoituskulut, ja myöhästymismaksut kirjautuvat velkasaldoon.

Lainauskielto astuu voimaan, kun aineisto on 7 viikkoa myöhässä eräpäivästä.
Lainauskielto on voimassa kaikissa Louna-kirjastoissa riippumatta siitä, mikä
Louna-kirjasto sen on asettanut. Kielto poistuu, kun kaikki aineisto on palautettu
tai korvattu.

Maksamattomat maksut jäävät asiakkaalle velaksi ja ne tulee maksaa kirjastoon
viipymättä. Kun velkaa kertyy 10 € tai enemmän, se aiheuttaa lainauskiellon.
Kielto koskee myös verkkokirjaston uusimis- ja varaustoimintoja.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto

Kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta peritään kirjaston määräämä maksu.
Elokuvatallenteista enimmäiskorvaus on 42 €.

Kaukopalvelu

Kotimaasta 5 € / kpl.
Ulkomailta laskun mukaan.

MAKSUT YPÄJÄN KIRJASTOSSA

Valokopiot, mustavalkoiset A4 0,30 € / kpl,  A3 0,50 € / kpl
Valokopiot, värilliset A4 0,50 € / kpl, A3 1,00 € / kpl
Atk-tulosteet (A4) 0,30 € / kpl
Äänite- ja suojakotelot 1 € / kpl