Valitse sivu

Viranhaltijapäätökset

27.6.2017_Erityisopettajan valinta
15.6.2017_Perhepäivähoitajien valinta
3.7.2017_Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikön viran täyttö
17.7.2017_Päätös laitoshuoltajan työsuhteesta
28.9.2017_Päätös Helorinne-nimisen tilan myynti
6.10.2017_Päätös kirjaston sulkeminen tietojärjestelmävaihdon takia
27.10.2017_Päätös Nuoriso-ohjaajan sijainen
12.12.2017_Koulutoimen sihteerin täyttäminen
4.12.2017_Valmistavan opetuksen opettajan sopimuksen päättyminen
11.1.2018_Selvitys kiinteistöveropohjasta
15.1.2018_LAPE-hankkeen tutkimuslupa
18.1.2018_Fresbeegolfradan suunnittelu ja tarvikkeet
31.1.2018_Kaarisilta-nimisen tilan myynti
31.1.2018_Sulotar-nimisen tilan myynti
31.1.2018_Kylä-Uotilan ja Kurjenmäen määräalojen myynti
31.1.2018_Laajainmäen määräalan myynti
2.2.2018_Annanti 2 vuokraus
14.2.2018_Koulutarvikkeiden hankinta vuonna 2018
8.3.2018_Nuoriso-ohjaajan sijaisen valinta
21.5.2018_Teknisen työn opettaja lv. 2018-2019
21.5.2018_Määräaikaiset koulunkäynninohjaajat lv. 2018-2019
24.5.2018_ Erityisluokanopettajan valinta lv. 2018
28.5.2018_Viestintä- ja elinvoimasuunnittelijan tehtävän täyttö
11.6.2018_Erityisluokanopettajan valinta lv. 2018-2019
12.6.2018_Luokanopettajan valinta lv. 2018-2019
7.9.2018_Erityisoppilaan koulukuljetus
11.10.2018_17§ Nuoriso-ohjaajan vuosiloman sijainen
12.10.2018_Nuoriso-ohjaajan työvapaan sijainen
26.11.2018_Kirjastovirkailijan sijaisuutta koskeva päätös
21.12.2018_Pt tuntiopettajan sijaisuus

23.5.2019 Varhaiskasvatusjohtajan päätös 1 §

27.5.2019 Rehtorin päätös 1 §
27.5.2019 Rehtorin päätös 2 §
27.5.2019 Rehtorin päätös 3 §
10.6.2019 Rehtorin päätös 4 §
2.7.2019 Rehtorin päätös 5 §
29.7.2019 Rehtorin päätös 6 §
29.7.2019 Rehtorin päätös 7 §
Rehtorin päätös 8 §
Rehtorin päätös 13 §
Rehtorin päätös 14 §
Rehtorin päätös 15 §
Rehtorin päätös 18 §